15. 07. – 30. 09. 2022
RUVK
Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie