01. 06. – 31. 07. 2018
Alžběta Bačíková a Lucie Rosenfeldová
Hlediště

8. června 20:00

Alžběta Bačíková a Lucie Rosenfeldová budou hovořit o třech minulých projektech, které společně vytvořily. Zároveň bude vzájemná spolupráce čtena v tematické návaznosti na individuální tvorbu autorek. Od performance s názvem Alenky před zrcadlem (2015), ve které se jejich psychologické testy typologie osobnosti staly výchozím materiálem pro hru objednanou u spisovatele S.d.Ch., se dostanou k videím Open Call (2016) a Vadnoucí vztah (2016) realizovaných v rámci výstav s Martinou Smutnou.
Natáčení videí často zahrnovalo prvky jako improvizaci s hercem nebo sběr záběrů na významově zatížených místech. Autorky se budou ptát, do jaké míry se dá na videa nahlížet z dokumentárního hlediska. Reálie stěžejní pro vznik a strukturu děl často zůstávají divákovi hotových prací skryty. Záměrem prezentace bude zviditelnění těchto souvislostí před publikem a diskuze nad kritickým potenciálem takto utvořených děl.
Podobně chtějí autorky pokračovat v náplni rezidence a zahrnout do diskuze nad dokumentárním obrazem v procesu jeho vzniku různé komunity „diváků“. Budou zkoumat vztahy vznikající v důsledku jeho produkce.

Událost je realizovaná díky finanční podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

https://www.facebook.com/event...

14. 7. 2018 20:00

Během večera bude představena projekce ve výlohách, která bude výchozím prvkem pro workshop participativního psaní scénáře, jenž se odehraje v následujících dvou týdnech. Projekce se v návaznosti na akci promění a v sobotu 28.7. vyústí závěrečnou prezentací. Jednotlivé večery autorky doprovodí krátkým komentářem.

Společný projekt Lucie Rosenfeldové a Alžběty Bačíkové s názvem Hlediště má podobu procesuálního zkoumání vztahu dokumentárního obrazu a jeho publika. Společenské vztahy, které doprovázejí produkci takového obrazu, jeho percepci a působení, se pokusí zviditelnit tím, že je budou koncentrovat a rozvíjet přímo v rezidenčním prostoru.

Akce je součástí Neighbourhood Boogie-Wogie:

35m2 / A.M. 180 / City Surfer Office / Drdova Gallery / hunt kastner / INI Project / Nau Gallery / Nevan Contempo / Punctum

Uvádějí / presenting

Elsa Aids | Alžběta Bačíková & Lucie Rosenfeldová | BCAA System | Petr Gruber | Haenke | Anna Hulačová | Paul Chaney | Jolanta Nowaczyk & Alexandra Ivanciu | An Island of Noises (Casual Gazer, Sara Pinheiro, Veronika Svobodová, Aloïs Yang, Relaxcore & Spoq) | Kristina Láníková | Danilo Milovanovic | Adéla Waldhauserová & Jiří Pitrmuc | Rafani | Street gardening | Veronika Svobodová | Jiří Thýn | Tomáš Uhnák | Ondřej Vicena | Iva Zochová a další / and others

...musíme pečovat o svou zahradu.

Neighbourhood Boogie–Woogie letos již počtvrté oživí žižkovské ulice a galerie. Přehlídka současného umění plná site specific instalací, performancí a happeningů bude letos trvat celé dva týdny s velkolepým zahájením v sobotu 14. července! A protože více než kdy jindy je nutné začít kultivovat naši zahradu vnější i vnitřní, nechť je inspirací tohoto ročníku Voltairův citát.

Událost je realizovaná díky finanční podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

https://www.facebook.com/event...

26. 7. 2018 Workshop psaní participativního scénáře dokumentárního filmu

Zveme „publikum“ k účasti na kolektivním vytváření námětu a předlohy pro možné filmové zpracování!

V rámci rezidence Alžběty Bačíkové a Lucie Rosenfeldové s názvem Hlediště proběhne workshop participativního psaní scénáře dokumentárního filmu. Tímto experimentem budeme zkoumat, jakou roli může hrát pohled diváka, když se přímo spolu-účastní na vzniku dokumentárního díla a podílí se tím vědomě na samotné mediální konstrukci. Jak lze s jeho aktivním a angažovaným pohledem nakládat v situaci, kdy má být sdílen s dalšími „diváky-tvůrci“? A jak může taková kolektivní práce proměnit naše představy o komunikaci skrze dokumentární obraz?
Vstupní materiály pro společnou práci obsahují motivy vypozorované rezidentkami během dosavadního pobytu v galerii a jejím bezprostředním okolí.

Výsledky workshopu budou prezentovány během závěrečného večera v sobotu 28.7.2018.

Akce probíhá díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Hlavního města Prahy.

https://www.facebook.com/event...