01. 01. – 31. 03. 2024
Denisa Langrová
Městem blíže k letu ptáků


Zachraň ptáče a vyrob budku
7.3. od 18:00 

Srdečně Vás zveme na workshop Zachraň ptáče a vyrob budku, který proběhne v rámci rezidence Denisy Langrové v INI. Během akce se návštěvníci naučí zhotovit ptačí budku tak, aby odpovídala potřebám ptáků v daném místě výskytu, a seznámí se s iniciativou Zachraň ptáče specializované zejména na záchranu rorýsů a ptačích holátek nejrůznějších druhů.Kvůli zajištění dostatečného množství materiálů, prosíme nahlášení účasti předem na email: denisa.langrovaa@gmail.com

Workshopem výroby budek nás provede Oldřich Morris, který má zkušenosti se stavbou zvířecích obydlí. Budeme vyrábět z předem připravených převážně recyklovaných materiálů. Proces nebude složitý a do stavby se tak mohou se i děti. 

Prezentaci iniciativy Zachraň ptácě předvede Eliška Bartošová, která odhalí pozadí a motivace vzniku tohoto spolku. Návštěvníci se dozví, co dělat v případě nálezu ptáčete v nouzi a jak vlastně poznat takové, které pomoc potřebuje, jaký je největší a stále velmi rozšířený mýtus o rorýsích, čím jsou specifičtí a jak jim pomoci, pokud je najdeme na zemi. Nebudou chybět ani příběhy z praxe. 

Workshop je zdarma s možností dobrovolného příspěvku na záchrannou stanici Zachraň ptáče.

Zachraň ptáče z.s. - nově vznikající ptačí záchranná stanice specializovaná zejména na záchranu rorýsů a ptačích holátek nejrůznějších druhů. Jejím cílem je vybudovat specializované rehabilitační centrum pro rorýse a odchovnu pro nejmenší ptačí holátka, pomáhat zraněným či osiřelým jedincům a vracet je zpátky do přírody, snažit se předcházet jejich zraňování, šířit osvětu a vzdělávat veřejnost ohledně této problematiky. 

Denisa Langrová (*1996) pracuje na Záchranné stanici hlavního města v Praze. V současnosti ukončuje magisterské studium Volného umění III na UMPRUM v Praze. Koncepty jejích projektů vycházejí z ekofeministických teorií, environmentálních studií, mezidruhových a nebinárních základů. Zajímají ji průsečíky příběhů lidí a ostatních zvířat, koncept domestikace a jeho možná spojitost s láskou, osobní zkušenost lidství s životem v globální krizi a kapitalismu. Reflektuje osobní jako politické a naopak. Její práce je často založena na příbězích, v nichž volně kombinuje prvky fikce a reailty. Skrze umění, hledá prostor pro emoční, iracionální a uhýbající z paradigmatu. Denisa Langrová také autorkou několika workshopů, panelových diskusí a dalších sdílených formátů na pomezí umění a vzdělávání.

Událost je realizována díky podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury. Human-Animal Fails Compilation 2024
22.2. 2024 od 18:00 

Srdečně Vás zveme lekci s promítáním Human-Animal Fails Compilation 2024 umělkyně Denisy Langrové.

Denisa Langrová přednáškou naváže na svůj magisterský výzkum týkající se zobrazování mimolidských živočichů a jejich agend v pohyblivém obraze. Bude odhalovat, jaké dokumentární strategie jsou v současném umění aplikovány při zobrazování mimolidských zvířat, přičemž se ve svém výkladu zaměří na rozbor moci pohledu, který je v těchto strategiích užíván. Jaké druhy nejčastěji ukazujeme a jaké zneviditelňujeme? Co říkáme, zobrazujeme-li jejich utrpení? Lze zprostředkovat pohled druhého, nebo jsme v zajetí antropomorfismu? A jak na nás působí virtuální prezence těchto zvířat v realitě vymírání druhů? Pomocí ukázek ze současného umění a dokumentárního filmu představí autorka průřez různými strategiemi zobrazení mimolidských živočichů a v rámci diskuze se společně s návštěvníky zamyslí, jak tyto metody působí a jak jim lze pomocí vizuální teorie rozumět.

Událost je realizována díky podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury. 

V rámci své tříměsíční rezidence Městem blíže k letu ptáků bude autorka rozvíjet svůj dlouhodobý zájem o soužití lidí a ostatních zvířat. Konkrétně se zaměří na prostředí, které poskytuje k takovému soužití město a také na kontext vizuální kultury, která vztahy lidí a ostatních zvířat ukotvuje obrazem. V programu se tak mohou návštěvníci těšit nejen na umělecké výstupy opírající se o teroie ekofeminismu a environmentálních studí, ale také také na praktické rady jak na první pomoc zvířatům ve městě. 

Denisa Langrová (*1996) pracuje na Záchranné stanici hlavního města v Praze. V současnosti ukončuje magisterské studium Volného umění III na UMPRUM v Praze. Koncepty jejích projektů vycházejí z ekofeministických teorií, environmentálních studií, mezidruhových a nebinárních základů. Zajímají ji průsečíky příběhů lidí a ostatních zvířat, koncept domestikace a jeho možná spojitost s láskou, osobní zkušenost lidství s životem v globální krizi a kapitalismu. Reflektuje osobní jako politické a naopak. Její práce je často založena na příbězích, v nichž volně kombinuje prvky fikce a reailty. Skrze umění, hledá prostor pro emoční, iracionální a uhýbající z paradigmatu. Denisa Langrová také autorkou několika workshopů, panelových diskusí a dalších sdílených formátů na pomezí umění a vzděvávání.