UMA Audioguide je platformou pro setkávání veřejnosti se současnými umělci a současným uměním, spadající pod zapsaný spolek INI Project. Projekt UMA Audioguide se věnuje aktivitám v oblasti neformálního vzdělávání ve smyslu informování a zprostředkování umění širšímu publiku. Náš program sestává především z přípravy audio průvodců pro nekomerční a nezávislé galerie v Praze, Brně a Ústí nad Labem.

UMA Audioguide mají formu rozhovorů vedených odbornými lektorkami s vystavujícími umělci nebo kurátory nezávislých výstavních prostor, které se věnují prezentaci současného umění. Výstavy zahraničních i domácích autorů jsou tak doplněny o kontext, dodatečné informace, které návštěvníkovi mohou pomoci zpřístupnit současné umění. Naší snahou je vytváření pozitivního vztahu veřejnosti všech věkových kategorií k současnému umění a usnadnění jejich orientace na umělecké scéně, což je bez znalosti kontextu často obtížné. Jednoduchá forma rozhovoru nechce suplovat nebo převyprávět tiskovou zprávu, která se nejčastěji vztahuje k aktuální výstavě umělce, naopak se snažíme v dialogu s umělcem či kurátorem prostřednictvím dotazů ukázat, z čeho vychází, kde bere inspiraci a k čemu směřuje představená tvorba, stejně tak jako se ptáme často na otázky, jež se v běžných recenzích nedočteme.

UMA Audioguide je pokračování projektu UMAkArt, který v roce 2010 založily Karina Kottová, Jana Babincová a Klára Adamcová a jenž zprostředkovával doprovodný program nezávislým uměleckým institucím.

UMA facebook

Lektorky projektu: 

Jana Baierová

Tereza Havelková

Barbora Hájková

Karla Hlaváčková

Lída Homutová

Kristýna Kopřivová

Zdislava Melicharová Ryantová

Anna Remešová

Tereza Rudolf

Šárka Telecká

Kristina Vazačová

Petra Willerthová

Spolupracující galerie: 

Praha: Mezinárodní centrum současného umění FUTURA, Centrum současného umění MeetFactory (Galerie MeetFactory a Galerie Kostka), Galerie Jelení, Galerie Kurzor, Fotograf Gallery, Galerie Mimochodem, Galerie 35m2, Galerie Artwall, Galerie Entrance, etc. galerie, Karlin Studios, Galerie Ferdinanda Baumanna. 
Brno: OFF/FORMAT, Galerie Klubovna, Industra Art. 
Ústí nad Labem: Dům umění, Galerie Emila Filly, Galerie Hraničář, Deska.

Za podporu děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu hlavního města Praha, Nadaci pro současné umění Praha, Státnímu fondu kultury a všem spolupracujícím výstavním institucím.

Lída Homutová 

lida.homutova@gmail.com

koordinace projektu

(Praha, Brno)

Tereza Rudolf

tera.doma@gmail.com

koordinace projektu

(Praha, Ústí nad Labem)