UMA Audioguide je především online platformou pro setkávání veřejnosti se současným uměním. Vytváříme výzkumné audio projekty, jejichž cílem je napomáhat otevírat a kultivovat svět současného umění.

UMA Audioguide je pokračováním projektu UMAkArt (U Make Art), který v roce 2010 založily Karina Kottová, Jana Babincová a Klára Adamcová. Původní projekt se věnoval rozličným aktivitám (workshopy, návštěvy ateliérů, galerií, příprava audio průvodců) s cílem informovat a zprostředkovat umění širšímu publiku. Od roku 2013 projekt UMA Audioguide fungoval jako online platforma vytvářející především audio průvodce tzv. “audioguidy”. Ty měly formu rozhovorů vedených odbornými lektorkami s vystavujícími umělci*kyněmi nebo kurátory*kami nezávislých výstavních prostor prezentujících současné umění. Výstavy zahraničních i domácích autorů tak byly doplněny o kontext, dodatečné informace, které návštěvníkovi mohly pomoci zpřístupnit současné umění. V současnosti existuje bezmála 700 těchto záznamů, všechny jsou zdarma dostupné na online platformě Soundcloud.

Na těchto zkušenostech byl postaven program spojený s novou koncepcí - těžištěm tvorby UMA Audioguide jsou od roku 2023 rozsáhlejší výzkumné audio projekty, které prezentujeme jako podcastové minisérie. Chceme podporovat pestrost přístupů, proto ke každému projektu zveme různé umělce*kyně a teoretiky*čky, kteří tak mají prostor, aby se kriticky vyjádřili k fungování světa současného umění a přispěli k jeho kultivaci. Snažíme se zachovat ideu přístupnosti a srozumitelnosti i lidem mimo uměleckou scénu. Věnujeme se tématům, která v současném umění rezonují, ale nedává se jim tolik prostoru nebo jsou naopak uzavřená v kruzích současného umění a pomíjí posluchače, který se v umění neorientuje. Chceme propojovat umělce a umělkyně s veřejností a poskytovat možnost nalézat vzájemné porozumění.

foto: Lucie Michnová

koordinátorka: Ludmila Zapadlík Homutová
redakční rada: Tereza Havelková, Anežka Kořínková, Ludmila Zapadlík Homutová

kontakt: uma.audioguide@email.cz

Za podporu děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu hlavního města Praha a Státnímu fondu kultury.