01. 10. – 30. 11. 2018
Čtvrtá vlna
Čtvrtá vlna

11.10. - 2.11. 2018  19:00 Marie Lukáčová & Martina Smutná: Volno pod kontrolou

Čas je. To, jak jej rozdělujeme a pojmenováváme, závisí na tom kdy, kde a kým jsme. Rozdělení času na volný a pracovní úzce souvisí s přechodem společnosti k jiným způsobům sebe-organizace. Takový přelom nastal kdesi na pomyslném počátku novověku.

Vztah mezi výše postavenými v 18. stoletím a dnešní buržoazií střední třídy zajímá Martinu Smutnou. To, co by mohlo být z dnešního pohledu nazváno čas nicnedělání aristokracie (tak jak jej zobrazuje Francisco Goya nebo Antoine Watteau), byl ve skutečnosti pečlivě připravovaný čas trávený ve společnosti ostatních společensky vysoce postavených. Čas organizovaný, zajišťovaný a dohlížený ze strany neurozeného služebnictva. Vztah mezi těmi, kdo mají moc a těmi, kdo zdánlivě žádnou nemají tak není zcela jednoznačný.

Martina Smutná tak i o takovémto zdánlivě idylickém prostředí zahálky přemýšlí v intencích dohledu a nepsaných pravidel. Jde o sféry prolínání veřejného se soukromým, viděného s neviditelným, což je jedno z míst, z kterého vyrůstá i video Živa Mrtva. Marie Lukáčová používá souběžně formáty dokumentární fikce a vizuálního narativu, pomocí nichž buduje podvojnou postavu, která je zrcadlem smýšlení o životních rolích udílených současnou společností. Výstava hledá, spolu s doprovodných programem, únikové cesty ze současného pseudo-volného času. Vytváří myšlenkový i fyzický prostor pro bytí mimo pracovní čas a současně mimo společenskou hru.

10.10. v 18:00 přednáška a diskuze: Martina Mallaney, Marie Lukáčová a Martina Smutná

11.10. 14:00 Obrazy sociální reprodukce

Sociální reprodukce. Tedy období trávené před či po práci. Čas, v němž je možné číst, pečovat o děti, sportovně se rekreovat, komunikovat, koukat na stromy a nebo pít čaj. Jde o dobu, kdy svou práci není potřeba směňovat za peníze. Dobu, v níž pečujeme o sebe a své blízké, ale i čas v němž se kolem nás mohou reprodukovat sociální nerovnosti mnohem víc, než se tomu děje v pracovní striktně hierarchizované atmosféře. Otázkou zůstává do jak velké míry vnímat volný čas jako volný, když například nakupování či brouzdání po internetu popohání lokomotivu kapitalismu možná ještě lépe než samotná práce. A je více než očividné, že z koloběhu kolonizovaného volnočasu a práce začíná profitovat stále menší procento lidí, stojících na vrcholcích korporátních pyramid. Ku příležitosti jednoho nevýznamného odpoledne bychom vás rádi pozvali na čaj a pobavili/y se na téma péče, starosti a odpočinku v připravované sérii přednášek s názvem "Obrazy sociální reprodukce". Pokusíme se společně přijít na to, jak naložit s volnočasovými produkty, jako je například péče, láska, sex či léčitelství, v pozdním kapitalismu a odpoledni a jak se snažit svým přístupem k nim, co nejvíce odklonit od diktovaných principů kapitalistických příslibů?

Veganské občerstvení díky Bistru Střecha.
Anglický překlad pro všechny.

Panel I
Hana Janečková, kurátorka, teoretička a umělkyně žijící v Londýně a v Praze. Její výzkum se zabývá afektivitou, technologiemi a tělem v pozdním kapitalismu z perspektiv feministického a queer umění.

Kateřina Kolářová, působí na katedře genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se kulturními studii, postsocialismem, queer teorií, feministickými a disability studies a intersekcemi „postižení“, genderu, sexuality a rasy.

Matěj Metelec, esejista, publicista a redaktor kulturního čtrnáctideníku A2.

Panel II
Sheila McGregor, byvalá učitelka, aktivistka a členka redakční rady časopisu International Socialism Journal (ISJ)

Kateřina Lišková, socioložka a výzkumnice, autorka knihy Sexual Liberation, Socialist Style. Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989

Rafal Marciniak, aktivista, zabývá se self-care prací

Registrovat na konferenci se můžete zde: http://bit.ly/SocRepro

Akce je pořádána za podpory Ekumenické akademie v rámci projektu Školy Alternativ, který je podpořen Nadací Rosy Luxemburgové. Akce je součástí residenčního projektu galerie INI.

22. 10. a 20.11. 18:30 Setkání samopodpůrné argumentační skupiny pro ženy

Ženy se podle výzkumů ve veřejném prostoru vyjadřují méně častěji
než muži. Důvodem může být i to, že se bojí, že by svůj názor nedokázaly obhájit. Samopodpůrná argumentační skupina má za cíl naučit se argumentovat i v prostředí, kde mi není komfortně, nebo nebát se jít do argumentačního střetu. Nejedná se ale o školení podomních prodejců nebo profesionálních diplomatů, kteří mají za každou cenu prodat výrobek nebo obhájit už hotový názor. Formování názoru je součást argumentace - nebát se obhájit názor, který nikdo nesdílí, ale na druhou stranu se naučit inspirovat od
svých kolegyň, uznat chybu nebo názor změnit. Setkání, kde jsou všichni studenty i školiteli zároveň. Promyslete si jen témata, která se vám v minulosti nepodařilo obhájit, nebo jste se bály je říct nahlas. Women only.

každé úterý a čtvrtek v listopadu 9:00 - 12:00 Hlídání dětí

Budu moci pokračovat ve své práci a tvorbě, až budu mít děti? Z čeho zaplatím hlídání, když nemám v Praze rodiče, kteří by mi pomohli? Dostane se moje dítě do školky a pokud ano, tak v kolika letech, když se současní politikové aktivně snaží držet matky co nejdéle doma? Vyžijeme s dětmi důstojně z rodičovského příspěvku?
Podobné otázky si klademe s mými vrstevníky i vrstevnicemi čím dál víc. Chtěli bychom, aby byli součástí veřejné debaty a abychom na ně mohli získat odpovědi z míst, kde se o nich rozhoduje. Sociálním tématům, jako tématům péče, skloubení mateřství s prací a finančnímu podhodnocení výchovy dětí
se ale mnoho prostoru v politických debatách nedostává.

Jako součást rezidence v galerii INI jsem se rozhodla nabídnout svůj čas rodičům, kteří potřebují občasné hlídání dětí. Prostor galerie tak během listopadu bude simulovat prostory postavené na idejích společného opatrování a vzájemné rodičovské pomoci, které v hlavním městě tak zoufale chybí.

JAK TO BUDE FUNGOVAT:
Mezi 9- 12h dopoledne si semnou můžou vaše děti hrát na adrese Jeronýmova 88/9, 130 00 Praha.
Pokud přijde dětí málo přišlo, můžeme jít na procházku na cyklostezku pod Vítkovem, která je od galerie 5min. V galerii je koberec, kuchyňka i toaleta, ale ke standardnímu vybavení školky má daleko. K dispozici budou výtvarné potřeby, ale raději doporučuju přinést si i oblíbenou hračku, ať je to trochu veselejší.

CO OD VÁS POTŘEBUJI:
Kvůli kapacitě budu vždy potřebovat den dopředu vědět, kdo přijde a v jakém počtu, proto mi prosím vždy první napište na číslo 736222352, než dorazíte. Jakmile bude dětí víc, než jsem schopná uhlídat, dám na ten den stop-stav.
Hlídání je zdarma, jediné, co bych od vás zpětně ráda dostala, je krátké info o tom, jak jste naložili s časem, který vám zbyl. Tyto informace mi pomůžou k průzkumu toho, co rodiče potřebují a co by jim pomohlo.

O mně:
Jmenuji se Martina Smutná, vystudovala jsem malířství na Avu. Během školy jsem si přivydělávala hlídáním dětí v soukromé školce i individuálním hlídáním dětí ve věkovém rozmezí 1-9 let. Hlídala jsem děti i během mých pobytů v zahraničí a učila výtvarku.
Dobré vzdělávání a výchovu dětí beru jako nejdůležitější společenský nástroj ke změně. Revoluce bude s dětmi, nebo nebude vůbec.