01. 01. – 28. 02. 2017
Johana Pošová & Barbora Fastrová
LIFE FINDS A WAY

14.2. / Pickdick Picnic

21.2. /  Lover's digest jazz dinner

28.2. / Buch Buch Ceremony


Pickdick Picnic:

Jarovizovat znamená překonat zimní chlad, tak aby došlo k opětovnému rozkvětu s prvními paprsky jarního slunce. Protože máme všichni pocit, že letošní krutá zimannikdy neskončí, vzniká poptávka po nadpřirozené síle, která by nám pomohla mrazivý chlad, který se stále více vkrádá, přežít.

Prostřednictvím aktivit na pomezí uměleckého tvoření a čarování s realitou uděláme, co bude v našich silách, abychom vám vykouzlili pocit přicházejícího jara. Můžete se zúčastnit procesu dávání a braní. Určitě dostanete svou Valentinku a poznáte, jaké výživné blaho plyne z držení falického objektu.


Lover's digest jazz dinner:

Každý půst začíná zásadní událostí, kdy období dlouhého a přísného odříkání předchází karnevalová (masopustní) oslava. Po velké slavnosti lásky a její životodárné síly se nyní přibližujeme k další kapitole své cesty – k oslavě konce toho světa, který jsme znali.

Tentokrát na sebe slavnost vezme oficiálnější podobu večeře a následné party doprovázené jazzovým hudebníkem. Stejně jako během první události budeme věnovat zvláštní pozornost jednomu lidskému orgánu. Tentokrát to budou střeva (ve východní tradici často pokládaná za druhý mozek). Odvážíte se přijít a přidat se k nám na tuto velmi specifickou oslavu nadcházejícího půstu? 


 Buch Buch Ceremony

Podle katolické tradice je letošní 28. únor oficiálním datem prvního dne jarního půstu, který nás přivede k oslavě zmrtvýchvstání. Ta se odehraje přesně 40 dnů od tohoto konkrétního dne. Třebaže bylo toto přechodové období zavedeno katolicismem, jeho kořeny tkví v pohanské víře, která reagovala na přirozené rytmy ročních období. 

Jako pokračování veřejného programu Projektu INI vás zveme na náš poslední večer v režii „Life Finds a Way“ s názvem BUCH BUCH CEREMONY. Pokusíme se sledovat rytmus vašeho srdce. Proto musíme nejprve vyčistit okolní prostor a uznat prázdnotu stěn bílé krychle. V meditativní atmosféře bude naše úžasné duo s pomocí rafinovaných přístrojů sledovat rytmus vašeho srdce – třetího orgánu v naší řadě večerů.


Cesta čakrami – Manuál Život si vždy najde cestu. Jarovizovat znamená překonat zimní chlad, aby s prvními paprsky jarního slunce opět nastal rozkvět. Protože všichni máme pocit, že letošní krutá zima nikdy neskončí, vzniká požadavek nadpřirozené síly, která by nám pomohla přežít mrazivý chlad, který nás proniká. Abyste to dokázali, měli byste naslouchat svému tělu a duši. Buďte pozorní a reagujte na potřeby a požadavky svých tří čaker, umístěných v mozku/střevech, v genitáliích a v srdci. Naslouchejte prosím svému vnitřnímu hlasu a vydejte se cestou, kterou vytvořilo duchovní vedení Life Finds a Way / Život si vždy najde cestu. Nebuďte smutní či depresívní, nenechte se vyvést z míry. Život si svou cestu najde! Důvěřujte síle své sexuality! Je to ten nejmocnější nástroj, který vám byl dán! Dávat a přijímat sexuální potěšení by nemělo být vnímáno jako povzbuzení k plození, ale jako další způsob, jak dosáhnout osvícení a štěstí. „Penisman“ je kombinací genitálií a talismanu. Se svým penismanem najdete uspokojení všude! Vždy hledejte světlo na konci tunelu. Čekáme tam na vás! Každý půst začíná zásadní postní akcí, kdy náročnému období dlouhého a přísného odříkání předchází karnevalová veselice. Po velké oslavě lásky podporované čakrou lásky, skrývající se v genitáliích a její životodárné síle spočívající v penismanech se přiblížíme další kapitole naší cesty – slavnosti označující konec světa, jaký jsme znali. Sbohem starým snům a utopiím minulosti. Ať jsou stráveny ve zdánlivě chaotickém rytmu jazzu. Ať zaniknou v nejzazších hloubkách našich střev a uvolní se z našich mozků. Je to čas na nástup něčeho nového. Přistupme k němu s vyprázdněným žaludkem a jasnou hlavou. Nalezení cesty je nejlepší způsob uklidnění a získání dobré nálady. Podle katolické tradice je letošní 28. únor oficiálním datem prvního dne jarního půstu, který nás dovede k oslavě Zmrtvýchvstání po čtyřiceti dnech od stanoveného data. Přesto, že byla tato tradice zavedena katolickou církví, její kořeny spočívají v pohanské víře, reagující na přirozené střídání ročních dob. Usmějte se! To je ten nejlepší lék, když vás život zdrtí. Usmívejte se s námi! I když vše má svůj vlastní rytmus, celý svět je určován rytmem vašeho srdce. Jak často svému srdci nasloucháte? Necháte je, aby k vám promlouvalo? Jste si vědomi všech tajemství ukrytých v písni, kterou vám vaše srdce šeptá každý den? Ať si život najde cestu, tu vaši!

(Piotr Sikora)