01. 09. – 30. 10. 2016
Jan Nálevka
Já, která píši tuto knihu

12.10. Já, která píši tuto knihu 1

26.10. Já, která píši tuto knihu 2

Během své rezidence v INI Gallery připravil Jan Nálevka dvě veřejné akce – v první fázi to byla instalace z černě potištěných papírů A4, která byla „animována“ a zároveň završena druhou, performativní fází.

Po první akci, kdy se prázdnota bílých stěn INI Gallery/PROSTORu zaplnila archy papíru formátu A4 – a byly to abstraktní, sebereferenční, černé obrazy – vycházela druhá akce ze surrealistické představy závodu tiskařských strojů. Několik tiskáren plně vybavených bílým papírem navzájem soutěžilo pod Nálevkovým zkoumavým pohledem. Toto umělecké gesto vycházející z meditativní tradice minimalistického, abstraktního umění, se rozvinulo do mechanické performance, pod vedením umělce, ale nikoli zcela pod jeho kontrolou.