01. 09. – 31. 10. 2015
Jiří Skála & Tomáš Uhnák
Mezi agorou a arénou

Během přednášky 2. listopadu 2011 na Mount Holyoke College vyzval britský sociolog Guy Standing přísedící studenty k výzkumu terciárního času. Tímto termínem Standing označuje nové pojetí času, jenž se ustavuje v důsledku společenských a hospodářkých změn v posledním čtvrt století. Domnívá se, že světová populace nezažívá čas v přesně vymezených časových blocích, jako osm hodin práce, osm hodin volnočasových aktivit a osm hodin spánku. Práci, volný čas i spánek zažívají jinak, ale nikdo neví přesně jak.
Jiří Skála a Tomáš Uhnák se rozhodli navázat na Standingovu výzvu a uskuteční výzkum, ve kterém se pokusí zjistit, zda je jeho teorie terciárního času platná, jaké jsou její charakteristické rysy a jakou důležitost a roli hraje volný čas pro společnost.