01. 05. – 30. 06. 2019
Radek Brousil a Valentýna Janů
Stop drinking bottled water
14.6. 16:00 - Stop drinking bottled water launch party
💧

nová second-hand kolekce Stop Drinking Bottled Water

🏁

launch party 14.6. od 16.00h

🕓

obchod otevřen 14.–21.6. 16h > 19.30h /// případně po domluvě: please@stopdrinkingbottledwater.com

♔♕ unisex

💙

eco-positive

ŽIVÁ VODA

💦

březová voda Euforia Jana Klimeše

♻️ v lahvích bez konzervantů vzniká svobodný proces zrání březové mízy z jižních Čech

✅ detoxikuje tělo

🔮

má euforické účinky

❌ straight-edge

VALENTÝNA JANŮ (nar. 1994, Praha) vystudovala obor fotografie na pražské FAMU a od loňského roku studuje magisterský program na AVU (Ateliér intermediální tvorby II Dušana Zahoranského & Pavly Scerankové). Pro svou práci hledá inspiraci vně vizuálního umění: v literatuře, v populární hudbě a zejména v každodenních situacích. Ve své nynější tvorbě tak osciluje mezi fyzickými předměty a textovými narativy, klíčovým pojmem pro ni však zůstává sama situace; mezioborovému slovníku dominuje performativní akt. Tvorbu Valentýny Janů by tak bylo možno zahrnout do fiktivní mezioborové antologie malých ontologických esejů nové generace. V pozadí jejích konceptuálních uměleckých realizací stojí úvahy nad tím, jaké věci jsou a jak se jeví, společně s tím, jak jsme o nich schopni ve věku klimatické krize a sociálních sítí mezi sebou komunikovat. Mezi její nedávné práce patří I’m sry ve Veletržním paláci Národní galerie, Salty Mascara ve Fait Gallery, Brno, a Is Your Blue The Same As Mine v GHMP Praha (všechny 2018).

RADEK BROUSIL (nar. 1980, Nitra, Slovensko, žije v Praze) vystudoval ateliér fotografie na pražské UMPRUM. V roce 2015 obdržel Cenu Oskára Čepana pro mladé vizuální umělce. Brousil se zabývá obrazovou poezií nereprezentovatelného a neviditelného. Odhalováním manipulativních strategií vlastních technickému aparátu fotografického média poukazuje na politické a společenské dopady obrazové produkce, které určují mocenské struktury, přispívají k vytváření konstruktu jinakosti a následně ovlivňují divákovo vnímání.

Ve své práci zkoumá například kulturně zakořeněný zvyk věnování květin a to, jak toto gesto propojuje aspekty směny a touhy na mnoha různých úrovních; globálních, lokálních i osobních, v jeho symbolických, tržních i environmentálních důsledcích. Brousil používá svůj specifický přístup k fotografii překračující do objektu, sochy, tkaniny. Jeho nedávné výstavy jste mohli vidět v NoD Gallery nebo Národní galerii v Praze.

Akce probíhá díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Hlavního města Prahy.

5. 7. 19:00 - The Weather Has Changed ~ Collective Session

Závěrečný večer residence Valentýny Janů & Radka Brousila v INI Project. 

👁 APART Collective – The Most Beautiful Catastrophe, 2018 – projekce, 28 min, EN + CZ titulky
💄 David Fesl – Radek a Valentýna ve stavu klimatické proměny – autorský stand-up, 25 min, CZ
🚀 Marie Lukáčová & Jakub Roček – What would evolution do? 2016 – projekce, 13 min, CZ + EN titulky
🥀 Radek Brousil – Red Naomi, 2017 – projekce, 6:24 min, EN
🐆 Valentýna Janů – The Man Gone Wild – autorské čtení, 10 min, EN
💧 Stop Drinking Bottled Water – finální doprodej upcycled eco positive kolekce