01. 09. – 31. 10. 2019
Cena Věry Jirousové
Cena Věry Jirousové

25. 9. 2019 18:00 Viktor Čech: Labyrint jazyka a pasti ideologie (workshop)

Jak si snad každý pozorný čtenář všimne, jazyk jímž se kritici umění vyjadřují, je plný konvencí a často opakovaných klišé. Žije si svým vlastním životem, v němž i takové zásadní pojmy jako jsou „forma“ či „význam“ nemusejí pro každého znamenat to samé. Leckdy značně subjektivní vyjádření v tomto oboru jednoznačně převládají i přes řadu dostupných teoretických modelů interpretace, převzatých především z literární a filozofické oblasti. Neustálá snaha poctivých kritiků navázat dialog s uměleckým dílem na straně jedné a čtenářem na straně druhé je proto spojená s nekončícím zápasem mezi možnostmi jazyka, jeho srozumitelností a vlastní pohodlností neustrnout u zažitých formulací a závěrů. Má dnes taková snaha vůbec smysl? Je v této éře nepřehledného oceánu jazyka internetu možné podchytit myšlenku na umělecké dílo prostřednictvím pár normostran textu? Nebo nám již postačí internetové memy a síť referencí s nimi spojená?
Kritika současného umění je v českém kontextu vůbec obtížně vymezitelná a různorodě chápaná oblast aktivity, jejíž priority, cíle i smysl si řada z nás představuje značně odlišně. Tato amorfnost má jistě i své výhody – každý si zde hypoteticky může nalézt svou vlastní cestu za výkladem, interpretací či souzením současného vizuálního umění. Aktuální situace je ovšem ve skutečnosti spíše tristní a to, co jedna strana pokládá za samozřejmé východisko je často pro druhou stranu pouhým přeludem. Asi nemá snahu volat po neuskutečnitelném – totiž důsledném dialogu mezi těmi, kteří své teze definují odlišně strukturovaným jazykem, nicméně se můžeme pokusit alespoň o poněkud méně závaznou formu hry, při níž se dojde k zmapování možných východisek. Právě těmto protikladům, úskalím a (ne)možným řešením se bude věnovat tato první část workshopu.

Host: Lenka Sýkorová

12., 13., 22. a 23. 10. vždy 10:00 - 18:00 Workshop Noemi Smolik ~ Dá se naučit kritice umění?

Ve dvoufázovém workshopu půjde jak o teorii základů kritiky umění a její role ve společnosti, tak o praktické cvičení v psaní kritiky. V první dvoudenní fázi se bude diskutovat o předpokladech, úloze a kritériích kritiky a společně se navštíví výstavy, o kterých účastníci workshopu napíšou kritiku.
Ve druhé také dvoudenní fázi dojde ke společnému vyhodnocování napsaných textů a k další diskuzi, tentokrát ale na základě konkrétních praktických zkušeností.

Workshop povede v první fázi kritička umění Noemi Smolik, ve druhé fázi se přidá Anežka Bartlová a workshopu se zúčastní také německý kritik umění a bývalý redaktor časopisu Frieze Dominikus Müller.

Workshop je zdarma.

Workshop probíhá v českém jazyce s anglickou přednáškou Dominikuse Müllera.

Nutná registrace na info@cenavj.cz

Akce probíhá ve spolupráci s Hope Recycling Station (www.h-r-s.cz)

Akce vznikla za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Hope Recycling Station, také Ministerstva kultury, Státního fondu kultury a grantu Hlavního města Prahy.

18. 10. 18:00 Viktor Čech ~ Fyzická přítomnost, vcítění, pozice diváka (workshop)

Workshop se odehraje jako událost o dvou jednáních. Každé z nich se soustředí na jednu specifickou otázku (či past) kritiky současného umění. Průběh workshopu je pojatý jako zčásti performativní a zčásti dialektická hra mezi organizátory workshopu, pozvanými hosty a jeho účastníky. Cílem workshopu určitě není definovat u daných otázek jednu správnou odpověď, ale spíš je veden snahou kultivovat půdu, z níž mohou vyklíčit plodné nástroje a myšlenky pro současnou kritickou praxi. Neustále se v různých proměnách vracejícím tématem pak bude i ona tak často napadaná neschopnost současné kritiky podnětně komunikovat se svým publikem.


Viktor Čech: Fyzická přítomnost, vcítění, pozice diváka (workshop)

Host: Zuzana Žabková

Divák současného umění nevstupuje do výstavního prostoru, dění performance i velké části jiných aktuálních forem jen svým vizuálním vnímáním, ale i celým svým tělem, svou přítomností v daném místě, času a v prostoru. Většinou také sdílí svůj percepční prostor s řadou dalších jedinců - diváků, umělců, aktérů atd. Obvykle se sice jedná o přítomnost zdánlivě jen pasivní, někdy ale dochází i k přímé participaci. Právě těmto fyzickým a smyslovým podnětům, které zásadně ovlivňují naše vnímání umělecké tvorby (a tedy rovněž její možnou interpretaci), se budeme věnovat v této druhé části workshopu, jež vznikne v rámci spolupráce kritika a teoretika Viktora Čecha s umělkyní a choreografkou Zuzanou Žabkovou.

Událost je realizována díky finanční podpoře Ministerstva kultury, grantu Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.