01. 07. – 31. 08. 2017
Mothers Artlovers
Akční dny Mothers Artlovers v INI

27. srpna - Scadenza - finisáž rezidence Mothers Artlovers

Přijďte s námi oslavit konec residence, podívat se, co jsme tady v létě dělali a seznámit se!

Hudební atmosféru vytvoří Kateřina Zochová!

Kdo jsou Mothers Artlovers?
Sdružujeme převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky – kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučujeme otce umělce, ani ženy či muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět, či budoucí rodiče. V rámci našich setkání se zabýváme specifickými zkušenostmi, problémy a potřebami matek pohybujících se v uměleckém provozu. Vytváříme vlastní uměleckou komunitu a infrastrukturu.

Bouráme společenské stereotypy ohledně rodičovství. Hledáme nové formy, jak propojit rodinu a tvorbu. Rády bychom do světa umění vnesly naději a inspiraci pro matky umělkyně, které mnohdy prožívají výše zmíněná témata jako životní rozpor.


19. - 20.8. Akční dny Mothers Art Lovers vol. 2


V rámci naší rezidence v INI prostoru pořádáme druhé vydání Akčních dní s podtitulem Mateřská revoluce.

19.8.


15-18h Workshop Zuzany Štefkové Revoluce a Mateřství

Co mají společného mateřství a revoluce? Doplňují se? Umocňují se? Jsou protikladné? Je mateřství revoluční? Může být revoluce mateřská? A pokud ano, v jakém smyslu? V rámci společné aktivity zmapujeme asociativní a konceptuální prostor, v němž oba pojmy vnímáme. Kolektivně se pokusíme porozumět revoluci a mateřství difraktivním čtením, tedy procesem, kdy každý jeden pojem interpretujeme prostřednictvím druhého.

20.8.


15 hodin
Feministická umělecká instituce
(Tereza Stejskalová a kol.)
Je naším přesvědčením, že pro odstranění diskriminace žen v umělecké sféře nestačí jen prezentovat práci umělkyň či dělat feministické výstavy. Je třeba měnit samotné instituce. V rámci stejnojmenného semináře jsme se na jaře tohoto roku pokoušeli zformulovat program a strukturu umělecké instituce, která by se řídila feministickými principy. Jaké principy to jsou? A jak je možné je v praxi uplatnit? Přijmou je české (slovenské) instituce? Přijďte to s námi prodiskutovat.

16-18.h Kulatý stůl na téma genderové rovnosti v uměleckém provozu.

Společně si budeme klást tyto a jiné otázky:

Liší se postavení umělkyně a umělce? Je umělecká scéna genderově vyvážená? Mají instituce přinášet genderově vyvážený pohled na svět umění a co to v praxi znamená? Které konkrétní aspekty brání rovnosti v umění a proč mnoho umělkyň ukončí svou kariéru předčasně? Jaká je role rodičovství v umělecké kariéře? Liší se zásadním způsobem problematika genderové rovnosti v umění u nás od jiných evropských zemí?

Účast zatím přislíbili: Anežka Bartlová, Tamara Moyses, Tereza Stejskalová a Pavel Sterec. Moderuje Zuzana Štefková.
Následovat bude otevřená debata.

Oba dny bude INI Prostor sloužit rovněž jako informační místo Mothers Artlovers. Formou průběžně vznikající společné koláže a kresby představíme naši skupinu pro matky umělkyně.

Pro bližší informace sledujte Fb událost a blog Mothersartlovers.tumblr.com


29. - 30. 7. Akční dny Mothers Artlovers v INI

Sdružujeme převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky – kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučujeme otce umělce, ani ženy či muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět, či budoucí rodiče. V rámci našich setkání se zabýváme specifickými zkušenostmi, problémy a potřebami matek pohybujících se v uměleckém provozu. Vytváříme vlastní uměleckou komunitu a infrastrukturu.

Bouráme společenské stereotypy ohledně rodičovství. Hledáme nové formy, jak propojit rodinu a tvorbu. Rády bychom do světa umění vnesly naději a inspiraci pro matky umělkyně, které mnohdy prožívají výše zmíněná témata jako životní rozpor.

29.7. sobota 14-18h Happenning Pavly Kislerové Jack in the box

Anglické “to be put in a box” se do čestiny přeloží jako “být zaškatulkován”. Happening bude parafrází tohoto pojmu, ale také hrou v prostoru uvnitř prostoru.

19-22h
Společně navštívíme žižkovský festival Neighbourhood Boogie - Woogie, pořádaný žižkovským blokem galerií.

30. 7. neděle 14-19h Série performance v INI Prostoru, v budově Orco a okolí Vltavské.

Vystoupí: Jennifer De Fellice, Mira Gáberová, Lenka Klodová, Elis Unique, Kača Olivová, Darina Alster a další
Iva Růžičková přečte svoji novelu Mládí Sígra.
Bára Lídová: instalace reprezentující mateřský antifašistický boj

Oba dny bude INI Prostor sloužit rovněž jako informační místo Mothers Artlovers. Formou průběžně vznikající společné koláže a kresby představíme naši skupinu pro matky umělkyně.

Videoprojekce z archivu videí členek a členů MA - matek či rodičů poběží po celou dobu konání akčních dnů.

Děti vítány.
Přesný program bude doplněn.
Pro bližší informace sledujte FB INI Project a náš blog Mothersartlovers.tumblr.com