01. 06. – 30. 07. 2016
Václav Jánoščík
THEORY/SPECULATION/FICTION -/ na vlnách TSF /-

25.5. Na vlnách TSF ~ theory ~ speculation ~ fiction // skype-talk Nick Land

2.6.   Na vlnách TSF ~ theory ~ speculation ~ fiction // prezentace studentů UMPRUM

10.6. Na vlnách TSF ~ theory ~ speculation ~ fiction // prezentace a diskuse s Paulem Chaneym

22.6. Na vlnách TSF ~ theory ~ speculation ~ fiction // skype-talk Steven Shaviro

27.6. Na vlnách TSF ~ theory ~ speculation ~ fiction // přednáška a diskuse Dita Malečková


 "Speculative fiction: stories whose objective is to explore, to discover, to learn, by means of projection, extrapolation, analogue, hypothesis-and-paper-experimentation, something about the nature of the universe, of man, or 'reality." (Judith Merill)

Něco se stalo. Jako by se před námi najednou vynořily nejenom enviromentální problémy a virtuální prostory, ale take samy objekty, materiály, stejně jako různé subjektivity a nové narativy. Jedním z klíčových momentů tohoto vývoje (nejen v rámci současného umění a filosofie) je specifický vztah mezi vytvářením fikcí a teorií. A možná také mezi filosofií a uměním obecně. Potřebujeme se zorientovat v množství žánrů, pozic a pojmů (sci-fi, speculative fiction, theory-fiction, speculative realism, philo-fiction …), ale není třeba je definovat, nebo vymezit jeden vůči druhému. Mnohem spíše je třeba porozumět samotné aktivitě či praxi. Co to znamená spekulovat, vytvářet teorie a fikce? Program připravený pro INI Gallery se pokusí experimentovat s těmito možnostmi. Nejenom serií diskusí a prezentací, ale také vlastním čtením a psaním. Pokusíme vrstvit různé teorie a příběhy, prostory i časy, alternativní přítomnosti či budoucnosti. “Na tváři lehký žal Hluboký v srdci smích”

(Václav Jánoščík)


Václav Janoščík se rozhodl v INI prezentovat a prodiskustovat s pozvanými hosty i návštěvníky nejsoučasnější uvažování filozofického směru, který souvisí s tzv. Object oriented ontology, konkrétně spekulativní realismus a theory fiction.

Zajímavou zkušeností byla možnost přes internet se spojit s hlavními představiteli tohoto myšlenkového proudu Nickem Landem a Stevenem Shaviro. Aby byli návštěvníci přednáškového cyklu připraveni diskutoval a přemýšlet o předložených problémech současnosti, organizoval ještě Janoščík krátké čtení a výklad různých textů, úryvků z knih daného filozofa či teoretika, ale třeba také beletristické texty, které dobře osvětlovaly dané problémy.

Umožnil též prezentaci studentům, kterým na UMPRUM a AVU přednáší současnou filozofii. Měli zde v kontextu myšlení spekulativního realismu představit své klauzurní práce – tím bylo možno prověřit obojí: jak praktické využití filozofických myšlenek, tak teoretické zázemí studentů designu a grafiky.

Posledním setkáním se uzavřel cyklus, nicméně Janoščík zde prezentoval úryvek z chystané knihy Nespavost, jejíž vydání se pokusíme společně s dalšími subjekty zrealizovat do konce tohoto roku nebo počátkem příštího.