01. 03. – 01. 05. 2016
Michal Kindernay
Rádio v Dole

14.3. Chronologie I. / Rádio v dole

13.4. Chronologie II. / Spánkové  etudy

1.5. Chronologie III. / Rota Fortunae  

V jarních měsících tohoto roku byl hostem/rezidentem pražské INI Gallery Michal Kindernay, kurátor a produkční Galerie Školská 28 a umělec propojující experimenty se zvukem s díly vizuálního charakteru. Připravil si dvě setkání nad projekty, jimž se věnuje dlouhodobě, pro třetí akci pak využil propojení s probíhajícím festivalem zvukově-experimentálních projevů Vs. Interpretation 2016. 

V akci nazvané Chronologie I. / Rádio v dole, která zahrnovala multimediální instalaci, která vizualizovala de/fragmentaci zvukových struktur i krajiny. Součástí byl například popílek z hnědouhelné pánve mostecka, kde se Michal účastnil projektu Frontiers of Solitude, video nahrávka práce strojů v dole a přednáška s diskusí.  Zvukové nebo spíše hlukové znečištění sebou nese nejen těžba, ale do velké míry i všednodenní městský život – narušení krajiny (fyzické i zvukové) nám ukrajuje klidu, ačkoliv si jeho dopady v malých dávkách uvědomíme jen málokdy.    

Součástí setkání byla také přednáška o zvukové hygieně s hosty Peterem Cusackem, Petrem Šenkyříkem, Martinem Zetem, Milošem Vojtěchovským, Lloydem Dunnem a Sonyou Darrow. A v rámci večera bylo možné si poslechnout také fragmenty připravované kompozice s pracovním názvem “Drones, Machines, Winds, Water and Humanity”, připravované pro Český rozhlas jako jeden z výstupů mezinárodního projektu Frontiers of Solitude. 

Třetí setkání se odehrálo v rámci festivalu Vs.Interpretation 2016, Michal Kindernay a Miloš Vojtěchovský pozvali Christofa Migoneho, Hanse van Koolwijka a duo Sarah Washington a Knut Aufermann pod hlavičkou projektu Tonic Train. V závěru nabitého dne pak Michal Kindernay společně se Sárou Vybíralovou představili performativní čtení Rota Fortunae. V pater nosteru v Bubenské, proběhlo divákům doslova před očima čtení asi desítky příběhů  či životopisů 20. století. Jedinečnost historie eskalovala v náhodných setkáních úryvků cestou nahoru a dolů v koloběhu dnes anachronické techniky. 

(Anežka Bartlová)