01. 07. – 30. 08. 2016
Rudolf Samohejl
Hra

16.7. Hra I.

31.8. Hra II.

 V rámci letní rezidence Rudolfa Samohejla byla v INI Gallery_PROSTOR rozvíjena koncepce nové společenské deskové hry. První fází bylo ohledávání fyzické i mentální krajiny, na jejímž půdoryse vznikl následně prototyp skutečné hry. Samohejl připravil pro INI Gallery/PROSTOR specifickou výstavní situaci, kdy nejprve autor představil jednotlivé herní elementy a prvky svého výzkumu ve formě drobných instalací a videoinstalace v PROSTORu a jeho okolí, a následně vyzval účastníky, aby sami následovali tyto indicie a stali se součástí právě vznikající hry, jejíž pravidla řídil její autor, ale modifikoval je také v reakci na postupy návštěvníků. Hra byla symbolickým putováním a sérií akcí a performance vedoucí do veřejného prostoru i dopravy.

Po první fázi ohledávání fyzické i mentální krajiny za pomoci návštěvníků prvního setkání vznikla skutečná hra. Během letní akce ve Stromovce proběhl beta-testing nové společenské deskové hry "THE ZONE". Na základě projektu vznikla drobná autorská publikace.¨