01. 11. – 31. 12. 2016
Piotr Sikora
Dope Dialogy neboli rozhovory se mnou, se sebou samým a s já

23.11. Dope Dialogy neboli rozhovory se mnou, se sebou samým a s já

21.12. ALGORITMUS


Představme si dva přátele u baru. Jsou uvolnění a v dobrém rozmaru. Jeden z nich mluví o situaci, která nastala minulý týden v kanceláři. Krátce před pointou je přijde pozdravit přítel jejich

přítele. Snaží se pochopit, co si povídají. Oni náhle propuknou v smích, zatímco on zůstává vážný. Oni se dál smějí a on se na ně dívá nechápavě a zmateně. Proč? Protože to nepochopil. Proto. Není těžké si odvodit, že nezná kontext a detaily daného příběhu. V procesu komunikace chyběly některé informace. Proto to nedokázal. Rád bych použil tuto situaci jako příklad typického komunikačního střetu. Takového, jaký můžeme zažít, když obrátíme své kroky do galerie umění.

Zkusím načrtnout schéma ideálního uměleckého díla.

Algoritmus, který by se měl především zakládat na pravidlech komunikace. Chtěl bych do toho zabudovat situaci ze svého soukromého života a krátce řečeno udělat z toho umělecké dílo.

Ze sympatie k našemu příteli se pokusím vypracovat perspektivu běžného diváka. Nevědomého. Amatéra. Uměleckého nadšence.

Celý tento proces bude rozdělen do čtyř debat, takzvaných dialogů. Během každého z nich bude mé vědomí ovlivněno nějakým druhem situace nebo obsahů, které budou narušovat nudnou střízlivost každodenního života.

Zůstaňte na příjmu!

(Piotr Sikora)


Celý tento proces iniciovaný kurátorem a teoretikem Piotrem Sikorou byl rozdělen do dvou debat, takzvaných dialogů, probíhajících formou performativní přednášky. Během každého z nich bylo autorovo vědomí ovlivněno nějakým druhem situace nebo obsahů, které narušovaly nudnou střízlivost každodenního života.

Po výletu skrze rozličné stavy vědomí, kdy se přednášející ve snaze postihnout komplexity konverzace o umění postupně intoxikoval alkoholem, jsme se ve druhé přednášce konečně dostali k vrcholu Dope Dialogues – prezentaci algoritmu definujícího ideální umělecké dílo. Piotr Sikora ve své přednášce využil zkušenosti, které nesbíral během svého pobytu v Jogjakartě (Ark Galerie) a zkombinoval je se svým předchozím výzkumem zaměřeným na téma komunikace. Jávanský mysticismus a osobité zdejší podmínky poskytly přednášce komplexní kontext. Přednáška se konala v prostoru Sesama v Jogjakartě, pro publikum mimo Indonésii byl připraven živý přenos performance.