03. 10. 2013 – 31. 01. 2014
Jana Babincová
Jana Babincová

2. 10. 19:00 BDB/WVW_BLACK DRUM BEATS/WHITE VIOLIN WAVES

Jana Babincová ve své geometrické malbě dlouhodobě pracuje s principy kódování textů, hudby nebo znaků odvozených z každodenního života. Důležitou součástí její tvorby je také performance nebo situačně-komunitní rozměr. Pro INI Gallery připravila kódy odvozené ze struktur hudby a jazyka, založené na mnohovrstevnatém sběru dat, jež zapojí vybrané osobnosti i diváky.

20. 11. 19:00 Jazyk

Jana Babincová pro PROSTOR INI Gallery připravila výstavně-situační trilogii navazující na témata, jež autorka ve své práci dlouhodobě sleduje: principy vizuálního kódování textu a zvuku, vztah statického obrazu a pohybů těla nebo jiných živých performance, přesahy geometrické abstrakce v aktuální formy současného umění. Ve většině svých realizací Babincová řadí rovinu samotné hudební skladby, tance nebo textových a dalších předloh do přípravné fáze, jejíž výsledkem je zpravidla výstava závěsných obrazů, site-specific maleb na podlaze či stěnách galerií a v poslední době i prostorových objektů, které předchozí „výzkumnou“ fázi už jen naznačují svou estetikou.

V PROSTORU, který je svým charakterem i programovou linií nevýstavní, se Babincová rozhodla tyto stavební prvky zakomponovat do dílčích výstupů a zpřístupnit tak divákům své uvažování na více rovinách. Pro vernisážovou akci autorka přizvala dva hudebníky, kteří zpětně hudebně dešifrovali a intepretovali dvojici maleb založených na principech kódování zvuku. V průběhu výstavy se instalace dvakrát změní a jednotlivé akce budou rozkrývat další vrstvy principů, se kterými autorka pracuje: kódování jednoduchého slova v mnoha překladech do „mozaiky“ vizuálních sdělení a nakonec experimentální práce tematizující vztah pohyblivého obrazu a mluveného slova. Instalace JAZYK je druhou částí projektu Jany Babincové v PROSTORU INI Gallery.

15.1. 19:00 I am talking to you

Srdečně zveme na poslední část výstavně-situační trilogie

sound - JORGE BOEHRINGER
video - MICHAELA KUŘÍKOVÁ