15. 02. – 14. 04. 2013
Aleš Čermák
Publikace č. 16, Notes for Women

15.2. 19:00 Vernisáž projektu Ausdruck Books

Prvním projektem, který INI Gallery představuje ve svém PROSTORU, je soubor setkání na pomezí permanentního divadelního workshopu (tedy struktury, která se neustále vyvíjí) a symposionu (ve smyslu spojení hry s vážnosti), který pod zastřešujícím názvem Notes for Women připravil loňský absolvent Akademie výtvarných umění v Praze Aleš Čermák.

Aleš Čermák je autor, editor a zakladatel nezávislého nakladatelství Ausdruck Books, které za poslední tři roky vydalo na 15 titulů od autorovy vlastní literární produkce po řadu kolaborativních projektů, z nichž se část tematicky vztahuje k samotnému významu slova kniha, produkce, prezentace a distribuce. Projekt Ausdruck Books představuje pozici, v níž se prolínají historická, politická a společenská témata. Zkoumá vztah historie versus kolektivní paměť, nebo čistě autonomní, subjektivní souvislosti tematizující vztah jedince a společnosti. Ausdruck Books bude v PROSTORU sídlit dva měsíce, během kterých budou mít návštěvníci možnost se s autorem neformálně setkávat. Hlavní program bude koncipován jako série událostí, které budou rozděleny do dvou tematických rovin. Roviny teoretické a situační.

Během zahájení bude promítán hodinový film s názvem Fiction and Women (původní název přednášek Virginie Woolf na dvou anglických dívčích školách z roku 1928), se vstupem několika přizvaných aktérů. Další setkání budou koncipována formou diskuzí, performativních přednášek, divadelních vstupů až po samovolně se strukturující vystoupení pracující na principu podobném „devised theatre“ (kolaborativní forma divadla založená na řízené improvizaci).

Následující program:

Aleš Čermák: vybrané kapitoly z připravované knihy s pracovním názvem: jaro, (,,krásný") den, neprůchodnost, pro dva tablety.

Aleš Čermák – Zbyněk Baladrán: Autobiografie + Jak pracuji? (výklad textu s grafickým rozvržením procesu uvažování na černou stěnu)

Jan Kubíček: Stromy jdou do boje (promítání záznamu z předvolebního setkání s Táňou Fišerovou s následným divadelním vstupem)
http://stromy-jdou-do-boje.blog.cz

Petra Hauerová – Aleš Čermák: Choreografie (,Pro začátek můžeme znovu zformulovat náročný systém podmínek pro kladnou odpověď typu: „Ano! Opravdový život je přítomnost.“)

Během dvouměsíčního projektu autor zároveň představí svůj dlouhodobý záměr veřejné internetové knihovny, jenž bude prezentována jako 17. publikace (publikace jako veřejná databáze). Dostupná bude na stránkách http://ab-library.blogspot.cz.

7.3. 19:00 Marcel Tomášek: Historie jako bublina?

Přednáška a diskuse na téma historie versus paměť (velká historie versus kolektivní paměť).

Co utváří naší minulost? Je to zdánlivě paradoxní otázka, protože minulost se již odehrála a není na ní tedy co utvářet, je daná. Proč se tedy historie různí? Jsou historie snažící se zprostředkovat naši minulost jen uměle nafukovanými bublinami? Jak se dělají bubliny? Načrtněme si různá chápání utváření historie a paměti a pokusme se porozumět způsobům, kterými je komponujeme.

notesforwoman.blogspot.cz

27.3. 11:00 - 19:00 Proces práce: Zbyněk Baladrán, Aleš Čermák, Théo Hernandez

Zbyněk Baladrán, Aleš Čermák a Théo Hernandez během jednoho dne rozvinou do vizuální podoby krátký text s názvem “Jak pracuji?”.

Postupně bude vznikat procesuální diagram, popisující jednotlivé kroky a trajektorie uvažování nad smyslem jednání a jeho zasazení do společenských souvislostí.

Přijďte se podívat kdykoli během dne!

4.4. 18:00 Palo Fabuš: Je to možné, aby si miloval aj nemožné?

Virtualita jako ontologická kategorie neznamená ani zdánlivost ani fikci. Virtualita je zcela reálným modem bytí, který překračuje nejstarší dualismy. Přestože je virtualita dynamickou sestrou statické možnosti, je to právě možné a možnosti, jež se dnes kladou jako horizont naší svobody. Vycházeje z prací Henriho Bergsona a Gillese Deleuze v přednášce stručně představím pojem přebytek možného jako konstitutivní moment vztahování se k vlastnímu okolí, k sobě i k budoucnosti. V závěru se pokusím pojednat myšlenku university v situaci, kdy "zpřístupňování" a "rozšiřování možností" již nelze brát vážně jako směrodatný cíl.

Přednáška byla poprvé uvedena loni na PAFu v Olomouci pod názvem Přebytek možného a magnitudy nekonečna. Zde bude prezentována ve zkrácené a upravené verzi.


21.4. 19:00 Pro začátek můžeme znovu zformulovat náročný systém podmínek pro kladnou odpověď typu: „Ano! Opravdový život je přítomnost."

Závěrečná akce projektu Ausdruck Books_Aleš Čermák: Publikace č. 16, Notes for Women 

Vystoupí:

Roman Zotov (7. 4. 1990 Ruská federace, Tulak)
Nyní žije a studuje v Praze.

Anita Bánhegyi (23. 4. 1988 Budapešť)
Nyní žije a studuje v Praze.

Nikola Němcová (27. 7. 1994 Pardubice)
Nyní žije a studuje v Praze.


Choreografie, koncept:

Petra Hauerova (31. 8. 1975 Plzeň)
Nyní žije a pracuje v Praze.

Aleš Čermák (4. 3. 1984 Praha)
Nyní žije a pracuje v Praze.


Není to svět, jak je dán v logice jeho zjevné podoby (nekonečna jeho objektů a vztahů), což navozuje možnost žít – alespoň ne v případě, je-li život je něco jiného než existence.

Vyvolání takové možnosti závisí na tom, co ve světě působí jako stopa probleskujícího uspořádání, která postihla tento svět. To jest stopy zaniklé události. V rámci světské zjevné podoby je taková stopa vždy maximálně intenzivní existencí. Díky začlenění minulosti světa do současnosti otevřené touto stopou je možné se poučit o tom, že předtím, co se stalo a už není, byla ontologická podpora této intenzivní existence neexistujícím prvkem světa. Zrození a vývoj nějaké množiny k záblesku zjevné podoby, ke kterému dříve výhradně patřila ve vyhaslé formě, vytváří ve světě stopu a signály vůči životu. Pro ty, kdo se ptají, kde je pravý život, zní tedy první filosofická směrnice takto: „Pečujte o to, co se zrodilo. Zkoumejte záblesky, pronikejte do jejich minulosti bez slávy. Můžete pouze vkládat své naděje do toho, co se nezjevuje.“

*část závěrečného textu z knihy Alain Badiou: Logika světů