15. 07. – 30. 09. 2022
RUVK
Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie

Knihu Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie, která byla pokřtěna v pražském INI prostoru, lze zamluvit na našem emailu iniprostor.promo@gmail.com a domluvit se na osobním převzetí.


Mesto pre všetkých?

Odkrývanie infraštruktúry segregácie 

Může být město pro každého? Může svou specificky městskou infrastrukturu orientovat více na péči než na krátkodobou prestiž omezenou délkou volebního období? Dokázali bychom si dokonce město představit jako nástroj, kterým by šlo zmírňovat dopady ekonomických rozdílů mezi obyvateli a přispívat k lepšímu světu, který nediskriminuje a nesegreguje, ale vytváří prostor ochrany a pomoci?

Případová studie vystěhování městského bytového domu ve slovenském městě Veľký Krtíš, která je obsažena v této knize, na výše zmíněné otázky neodpovídá přímo, nýbrž hloubkovou analýzou. Forenzním přístupem k terénu vyloučené lokality ukazuje, jak jsou časoprostorové vrstvy segregace uloženy jedna přes druhou, což vrhá nové světlo na tušené, ale ne přímo artikulované praktiky segregace. Tyto jakožto latentní až skryté mívají v sociální a ekonomické struktuře měst zapuštěny hluboké kořeny. Případ, kterým se mezioborový výzkumný tým RUVK zabýval, je v knize popsán jako postupné odkrývání takových vrstev ”infastruktury segregace”. Současně skrze přímé zásahy do probíhajících dějů tým RUVK usiloval o mobilizování změny k lepšímu. Tyto zásahy tým chápal jako první kroky k něčemu, co lze nazvat infrastrukturou intervencí. Její ambicí je nabídnout jiný scénář pro lokalitu a jiný design pro město s ohledem na konkrétní možnosti dostupné v slovenském prostředí.

Publikace vychází z interdisciplinárního angažovaného výzkumu, který probíhal mezi lety 2020 až 2022. V jeho rámci vznikla případová studie o tzv. vyloučené lokalitě nacházející se ve Velkém Krtíši, malém okresním městě na jihovýchodním Slovensku. Výzkumný tým RUVK aktuálně složený z designérek, architektů, sociálních vědkyň, odborníka na sociální bydlení a právníka pracuje v lokalitě v různých sestavách již od roku 2018. Cílem dlouhodobého působení týmu bylo a je především zlepšení sociálních a materiálních podmínek bydlení v této lokalitě, reprezentované konkrétním bytovým domem ve vlastnictví Města Velký Krtíš.

Vrstevnatá publikace, která svou formou i obsahem odráží interdisciplinaritu činnosti týmu, má být jak příspěvkem do diskuse o metodologii výzkumů v segregovaných lokalitách, ať už je rámujeme sociálněvědným, nebo designovým diskurzem, tak i podnícením všeobecné debaty o sociálním bydlení, v slovenském prostředí dlouhodobě poddimenzovanému tématu veřejných politik.

Ke knize je přibalena i karetní hra Péče z budoucnosti, redesign hry od Situation Lab s původním názvem Thing From The Future. Redesign realizoval tým RUVK. Principem hry je hledání řešení z pozice zástupkyně či zástupce městské samosprávy. Z těchto řešení by měly benefitovat jinak opomíjené skupiny lidských i nelidských aktérů ve městě.