Slovo PROSTOR symbolizuje naše dlouhodobé hledání alternativních cest k prezentaci současného umění, které přesahují tradiční galerijní formáty. Prostor je cokoli od ateliéru po symposion, od kuchyně po jeviště. Koncepčně chceme vycházet z aktuálního dění na umělecké scéně a formovat podle něj svá témata, nikoli snažit se formovat scénu podle vlastních témat. Prostor má být především živý, „performativní“ v širokém slova smyslu. Ať už jednotlivé projekty představí sled akcí, diskusí a prezentací, nebo právě vznikající vizuální experimenty, společným jmenovatelem je důraz na procesuální stránku spíše než na fyzický produkt. Prostor by měl být komunitní, měl by vycházet z užších okruhů lidí spřízněných určitým společným zájmem nebo činností, a zároveň mít co nejširší

oborové, společenské i geografické přesahy.


INI Project / PROSTOR nabízíme na dobu dvou měsíců umělcům, teoretikům či kurátorům, aby si ho libovolně přetvořili ve vlastní ateliér, dílnu, místo setkávání, kancelář. Jedinou podmínkou jsou pravidelné veřejné akce, které se zpravidla konají jednou za dva týdny. V době, která je silně zaměřena na výsledný́ produkt se tak naopak snažíme zdůraznit samotný́ proces vzniku, dát pozvaným hostům
možnost připravovat nové projekty, díla či texty, ale i jen formulovat témata, která je aktuálně zajímají a zvát hosty nejen z oblasti umění, kteří jsou jejich tvorbě či myšlení blízcí. Jednotlivé výstupy jsou spíše dílčími experimenty, které možná teprve vyústí ve výstavu, publikaci apod. Zároveň jsou všechny akce přístupné jak umělecké scéně, tak širší veřejnosti, a tak jsou právě vznikající nápady často tímto
způsobem vystaveny první reflexi a diskusi.

INI gallery na Artycok.tv https://artycok.tv/28819/galer...