15. 07. – 30. 09. 2022
RUVK
Infrastruktura segregace

RUVK se aktuálně zabývá možnostmi intervencí v konkrétních lokalitách na poli politik býdelní, inkluzivního urbanismu a designu aplikacií pro neziskový sektor. Pro tento účel rozvíjí vlastní metodiku, která v sobě snoubí designové, sociálněvědní a forenzní přístupy.

Tým složený z designérek, architektů, umelkyň, antropologů, sociálního geografa a právníka už víc než 2 roky intenzivně pracuje na advokacii pro obyvatele jednoho městského bytového domu na Slovensku, kteří čelí vystěhování. Realizovali terénní mapovaní, sběr důkazů pro soudní spory a také konkrétní intervence. Tato případová studie dovedla tým k analýze podmínek sociálního bydlení na Slovensku a k odkrývání toho, co nazývají "insfrastrukturou segregace". 

RUVK svým forenzním přístupem k terénu vyloučené lokality ukazuje, jak jsou časoprostorové vrstvy segregace uložené jedna přes druhou, což vrhá nové světlo na tušené, ale ne vždy artikulované praktiky segregace. Tyto, jakožto latentní až skryté mívají v sociální a ekonomické struktuře měst hluboko zapuštěné kořeny.

V rámci rezidence připraví tým RUVK spolu s přizvanými hosty v INI PROSTORu výstavu a události, které budou vycházet z jeho aktuálních výzkumných aktivit. V INI se rovněž uskuteční křest knihy od RUVK „Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie”.