01. 04. – 30. 06. 2023
Alex Sihelsk
All Power To Queer Monsters

ALL POWER TO QUEER MONSTERS

Co kdyby se kvír těla místo společenské asimilace vrátila k půdě?

Alex se v rámci rezidence bude věnovat výzkumu potenciálu politické radikality kvíření na polích identity, ekologie a aktivismu. Je*ho vášeň k žánru hororu a solarpunková imaginace budoucnosti se taky potká s otázkami, co je to přirozenost a jak si lze opět přivlastnit pojem monstrum. Kvír monstrozita jako osvobození se z rigidních rámců asimilace a poslušnosti, je pro něj*ní stěžejním bodem uměleckého výzkumu a kvíření vztahu s krajinou. 

Alex ve svém výzkumu vychází z teorie Queer Ecologies, mimolidské agendy, slovanského folklóru a kvír čtení hororových děl. Ve své praxi čerpá z přesvědčení, že možná je těžké představit si konec kapitalismu skrze heteropatriarchální čočky, ale potenciál marginalizovaných skupin a minorit, které jsou zvyklé žít tak, jakoby nikdy žádná budoucnost nebyla vymyšlená pro ně, si paradoxně umějí vysnít i jiné vize. Alex se proto v hledání odpovědí obrací na mytologické narativy a spekulativní fikci, protože věří, že příběhy jsou nejefektivnější cestou porozumění. 

Svou praxi rozvíjí zejména v médiu pohyblivého obrazu, instalace, performance či virtuální reality, přičemž se snaží rozšiřovat možnosti každého média, skrze hledání nových přístupů a strategií.


QUEERING HORROR II: vamp, 30. 5. od 19:00

Srdečně Vás zveme na druhý tematický večer s promítáním Queering Horror II: vamp. Událost je součástí cyklu Queering Horror pořádaného Alex Sihelsk v rámci je*ho tříměsíční rezidence v INI prostoru.

Druhý večer cyklu je věnovaný reprezentaci upírů a jejich nezpochybnitelné kvírnes, jež je doprovázela již od jejich entrée na kulturní scénu - od upírky Carmilly v gotické novele Sheridana Le Fanu z roku 1872 až po současnost, kdy upíří popularita ani o chlup neklesá a přiznání elementu jejich kvír sexuality a identity je téměř kánonem. Podíváme se na hypnotickou přitažlivost, skrze kterou upíří narativy lákají své fanoušky k obrazovkám, plátnům i stránkám již desítky let. Prostřednictvím kvír čtení a kritické revize vybraných děl se budeme během večera soustředit na emancipační potenciál i problematické stereotypy reprezentace upírů. Neváhej a vstup, tohle je pozvánka.

QUEERING HORROR, cyklus tematických večerů s promítáním ukázek a queer čtením, si klade za cíl společně prozkoumat jednotlivé archetypy významných monster na poli žánru hororu, a to od dob klasického Hollywoodu až po díla kvír tvůrců současnosti. V rámci užívání monstrozity jako emancipační motorovky je dobré vědět, jak se sekaly normy i sekerou. Ponoříme se tak do hlubin různých přístupů k reprezentaci monstrozity. Od využívání kvír monster v kontextu politiky strachu, přes kvír kódování až po oslavu morální ambiguity v rámci systému, v němž je samotná definice morálního přinejmenším sporná. Pojďme společně rekontextualizovat tělesnost a touhy aktérů, jež do hlavního narativu zapadají pouze jako stvůry. 

Horor jako žánr reprezentuje obrazy potlačovaných strachů společnosti. Monstrum je pak jejich bezprostředním ztělesněním. Je ale jinakost opravdu tak děsivá? 

Událost je realizována díky podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

QUEERING HORROR I: witch bitch, 4. 5. od 19:00


Srdečně Vás zveme na první tématický večer s promítáním Queering Horror I: witch bitch. Událost je součástí cyklu Queering Horror pořádaného Alex Sihelsk v rámci je*ho tříměsíční rezidence v INI prostoru.

První večer cyklu je věnovaný reprezentaci čarodějnice a jejímu širšímu významu ve feministickém a kvír kontextu. Čarodějnice jako archetyp silné a nezávislé ženy byl již mnohokrát přeložen a uchopen teoretičkami, jakými jsou Silvia Federici či Kristen J. Sollee. Tentokrát se ale společně zaměřme na kvír element nespoutané sexuality a druhé rodiny, které toto monstrum taktéž doprovází. Skrze kvír čtení a kritickou revizi vybraných děl se budeme během večera soustředit na emancipační potenciál reprezentace čarodějnictví a zahloubáme se do imaginace každodenní kvír magie. Přivítej svou vnitřní strigu. 

Program

19:00 - úvod do tématu s ukázkami a diskusí

20:00 - promítaní vybraného filmu

QUEERING HORROR, cyklus tematických večerů s promítáním ukázek a queer čtením, si klade za cíl společně prozkoumat jednotlivé archetypy významných monster na poli žánru hororu, a to od dob klasického Hollywoodu až po díla kvír tvůrců současnosti. V rámci užívání monstrozity jako emancipační motorovky je dobré vědět, jak se sekaly normy i sekerou. Ponoříme se tak do hlubin různých přístupů k reprezentaci monstrozity. Od využívání kvír monster v kontextu politiky strachu, přes kvír kódování až po oslavu morální ambiguity v rámci systému, v němž je samotná definice morálního přinejmenším sporná. Pojďme společně rekontextualizovat tělesnost a touhy aktérů, jež do hlavního narativu zapadají pouze jako stvůry. 

Horor jako žánr reprezentuje obrazy potlačovaných strachů společnosti. Monstrum je pak jejich bezprostředním ztělesněním. Je ale jinakost opravdu tak děsivá? 

Akce je součástí První čtvrtky - Karlín & Žižkov

Událost je realizována díky podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.
ALL POWER TO QUEER MONSTERS: welcome away, 14. 4. od 17:00

Přivítání se s entitou dvorečku a představení výřezu ze sítě témat queer ekologií. 
Program

17:00 

Promítání autorského filmu Nekoušu (2022) jako uvedení do problematiky monstrozity a jejího přijetí 

Nekoušu (2022) 
Pocity predátorství spjaté s lesbickou orientací ztělesněné v archetypu upírky a jejím nekonečném cyklu obviňování se a odporu k sobě samotné. Sociální média jako virtuální rakev, která je pohodlná, ale rozhodně nevydrží navždy. Nekonformita a sociální úzkost z odlišnosti mají staleté dilema - narušit nebo asimilovat?

17:30 

Zadělání kompostu 

Navrácení půdě místa společenské asimilace a „přirozenosti“ v jejím „nepřirozeném“ smyslu, protože queerness a liminální bytí je součást krajiny a v zájmu rezistence je důležité se s ní naučit spolupracovat a vytvářet partnerství


18:00 

Přednáška Queer pastevectví jako setrvávání se stádem země + společné čtení

Queerness, často redukované pouze na „městskou“ záležitost, je také neoddělitenou součástí vztahů s půdou a více-než-lidskými aktéry. Své místo mělo tak vždy i na „venkově.“ Pomocí rozmanitých vyprávění o pastevectví se společně podíváme na význam queer aspektů v rurálním prostředí. Budeme vycházet ze společného čtení kapitoly z Pasteveckého Almanachu o plotech a ostnatém drátu (http://kotrla.com/pmpro/2013/02/pastevecky-almanach-1/

(Lekce vznikla pro symposium Výhľad z okraja pastviny v rámci programu Kunsthalle v Bratislavě a Institutu Úzkosti)

19:00

Pokládání základní vrstvy Super Adobe domkuKoncept stavby Super Adobe navrhl iránský architekt Nader Khalili, který založil neziskovou organizaci CalEarth s cílem najít řešení bezpečného a udržitelného bydlení pro každého. Vytvořil revoluční stavební systém, v rámci kterého ke stavbě stačí kousek pozemku, půda, pytlovina, ostnatý drát a několik základních nástrojů. Tyto stavby byly používané jako dostupné bydlení pro oblasti zasažené zemětřeseními, hurikány či tornády, což jsou v klimatické krizi čím dál aktuálnější hrozby pro všechna místa na Zemi. Super Adobe domky byly také v minulosti hojně stavěné v oblastech postižených válkou. Zužitkování ostnatého drátu, který běžně uzavírá lidi do situací, kdy potřebují přístřeší, je radikálně kreativním aktem vzdoru. 

Akci doplní ambientní set jono.homo 
https://on.soundcloud.com/hzhHJqag7c4avUJB6

Událost je realizována díky podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.