01. 10. – 31. 12. 2022
John Hill
Dezorganizace

Večeře třetí: Kde budeme bydlet? 11. listopadu 2022 od 18:30 

Srdečně Vás zveme na další večeři pořádanou v rámci projektu Johna Hilla DEZORGANIZACE.

Ve městě je naším největším nákladem bydlení. Jaké alternativy máme? Jak můžeme žít a pracovat pro sebe a pro sebe navzájem, raději než pro pronajímatele a banky, kteří si berou stále větší podíl z bohatství města? Jak můžeme bránit sebe a svá práva? Měli bychom úplně opustit město a udělat to všichni dohromady?

Pravidelné schůzky v INI prostoru – společné povídání, stolování, čtení a plánování, zahájí během tří měsíců proces hledání mezer v sociální infrastruktuře města a hledání lidí, se kterými je můžeme zaplnit.

Při společných večeřích zjistíme, co potřebujeme a chceme, a pobavíme se o tom, jak si k tomu můžeme navzájem pomoci.

Večeře jsou otevřené pro všechny. V prostoru je také možnost využít dětského koutku.

Sledujte také web projektu.
https://dezorganizace.notion.site/dezorganizace-0a2d63adc85e409883a8536ccc1d74a5

Akce je realizována díky podpoře podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.


Večeře druhá: Vezměte s sebou ne/přítele, 27. října 2022, od 18:30 

Srdečně Vás zveme na druhou večeři pořádanou v rámci projektu Johna Hilla DEZORGANIZACE.


Naší druhou akcí bychom rádi rozšířili okruh lidí, kteří mohou být součástí projektu. Přiveďte prosím přítele nebo nepřítele, ať můžeme společně probrat, jak si zorganizovat život pro širší škálu sociálních interakcí.

Projekt DEZORGANIZACE začíná otázkami: co potřebujeme a co chceme? Jakmile se setkáme a začneme mluvit o mezerách v sociální infrastruktuře města, můžeme najít způsoby, jak tyto mezery zaplnit pro sebe i pro druhé. Ačkoliv totiž potřebujeme a chceme různé věci, přičemž některé z našich potřeb mohou být naléhavější než jiné, své problémy a jejich řešení známe nejlépe.

Pravidelné schůzky v INI prostoru – společné povídání, stolování, čtení a plánování, zahájí během tří měsíců proces hledání mezer, jež se mají zaplnit, a hledání lidí, se kterými je plnit můžeme. Při společných večeřích zjistíme, co potřebujeme a chceme, a pobavíme se o tom, jak si k tomu můžeme navzájem pomoci.

Večeře jsou otevřené pro všechny. V prostoru je také možnost využít dětského koutku.

Sledujte také web projektu.
https://dezorganizace.notion.site/dezorganizace-0a2d63adc85e409883a8536ccc1d74a5

Akce je realizována díky podpoře podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

Dezorganizace: Večeře první, 14. října 2022 od 18:30 

Srdečně Vás zveme na první ze setkání, které v rámci své rezidence pořádá umělec John Hill. Přijďte si dát večeři spolu s dalšími hosty, kteří mají spoustu postřehů k angažované praxi sebeorganizace.

Život dnes je stále plnější. Ve městě se mezery zaplňují budovami. Časové mezery se plní zvuky, obrazy a komunikací. Mezery jsou ale důležité, umožňují nám představit si nové a odlišné věci.

Navzdory plnosti nám v našem životě ve městě pořád něco schází. Projekt dezorganizace začíná otázkami: co potřebujeme a co chceme?

Jakmile se setkáme a začneme mluvit o mezerách v sociální infrastruktuře města, můžeme najít způsoby, jak tyto mezery zaplnit pro sebe i pro druhé. I když možná potřebujeme a chceme různé věci, přičemž některé z našich potřeb mohou být naléhavější než jiné, své problémy a jejich řešení známe nejlépe.

Pravidelné schůzky v INI prostoru – společné povídání, stolování, čtení a plánování, zahájí během tří měsíců proces hledání mezer, jež se mají zaplnit, a hledání lidí, se kterými je plnit můžeme.

Dezorganizace začne otevřenou večeří pro všechny, kde zjistíme, co potřebujeme a chceme, a pobavíme se o tom, jak si k tomu můžeme navzájem pomoci.

Akce je realizována díky podpoře podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

John Hilll (nar. 1986 v Edinburgu) je umělec, kurátor a kritik. Žije v Praze, kde vede bakalářský program Výtvarná a experimentální média na Prague City University. Je zakládajícím členem kolektivu Lucky PDF, se kterým vystavoval na   mezinárodní scéně. Ve Velké Británii spolupracoval na projektech v uměleckých institucích jako např. Hayward Gallery nebo Frieze Foundation. V roce 2017 vedl Ateliér hostujícího umělce na AVU a taky byl spolukurátorem diplomantské výstavy AVU Nejkrásnější věk (2019).

Jeho aktuální výzkum se zaměřuje na struktury organizace v umění i mimo něj, včetně oblastí jako je divadlo, herní prostředí nebo aktivismus.