01. 07. – 30. 09. 2023
Nela Britaňáková
tangled herbarium ~ ini edition


Last drink / tangled herbarium ~ INI edition / open studio 

5.10. od 18:00

Srdečně zveme na poslední událost v rámci rezidence Nely Britaňákové v INI.

Akce je vyústěním tříměsíční rezidence "tangled herbarium ~ INI edition", v rámci níž se INI prostor proměnil v keramickou dílnu umělkyně. Během závěrečného večera představí Nela Britaňáková svou novou tvorbu, kterou zde během léta přivedla k životu. Instalace v INI prostoru do sebe pojme rovněž objekty vzešlé z dvou dílného keramického workshopu pro veřejnost.

Nela Britaňáková vytváří v rámci rezidence v INI prostoru keramický “herbář“, předkládající imaginativní obraz blízké budoucnosti rostlin s ohledem na současný environmentální stav. Svým projektem úzce navazuje na svou předchozí tvorbu keramických reliéfů rozvíjející téma ohýbané, destruované přírody, které prezentovala jako součást své diplomové práce na AVU a které se staly prostředím pro její pohybovou performance. Pro svou instalaci nově vytvořených objektů využívá krom vnitřních prostor INI také nedávno založenou zahrádku na přilehlém dvorku. Nedílnou součást výstupu představují také objekty vzešlé ze společného keramického workshopu pod vedením autorky, vyzdvihující haptický proces modelování bez použití dalších nástrojů. Ve své umělecké i edukativní praxi klade Nela Britaňáková důraz na reflexi specifičnosti procesů a materiálů, s nimiž pracuje. Akcentuje tak všechny fáze zdlouhavé výroby keramiky včetně jejích terapeutických účinků. 

Akce proběhne v rámci První Čtvrtky: Žižkov & Karlín

Událost je realizována díky podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury. 


tangled herbarium ~ ini edition / open studio
7.9. od 18:00 

Srdečně Vás zveme na otevřený ateliér Nely Britaňákové v INI prostoru.

INI prostor se během léta proměnil v keramickou dílnu Nely Britaňákové. Přijďte se v rámci tohto večera seznámit s autorčinou tvorbou, její probíhající rezidencí a prohlédnout si díla vzešlá z letního keramického workshopu pod jejím vedením. S umělkyní si budeme povídat na přilehlé zahrádce. K vidění budou také v různých fázích rozpracované i zhotovené keramické reliéfy, které vznikají jako součást jejího rezidenčního projektu tangled herbarium

Nela Britaňáková během své rezidence v INI úzce navazuje na svou předchozí tvorbu rozvíjející téma ohýbané, destruované přírody, předkládající imaginativní obraz blízké budoucnosti rostlin s ohledem na současný environmentální stav. Materiálním vyústěním rezidence se stane keramický “herbář“ rozmístěný v INI prostoru a jeho přilehlé zahradě. Součástí instalace, po dobu trvání rezidence, budou také práce vznikající během workshopu.

Akce je součástí První čtvrtky - Žižkov & Karlín.

Událost je realizována díky podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

tangled herbarium ~ ini edition / workshop keramiky s Nelou Britaňákovou 20.7. a 31.8. od 17:00 

Srdečně Vás zveme na workshop keramiky s umělkyní Nelou Britaňákovou, který je součástí její rezidence v INI prostoru. Workshop bude mít podobu dvou na sebe navázaných setkání v termínech 20.7. a 31.8. Kvůli omezené kapacitě prosíme účastníky o nahlášení se předem na níže uvedený email. 

Umělkyně svým rezidenčním projektem úzce navazuje na svou předchozí tvorbu keramických reliéfů rozvíjející téma ohýbané, destruované přírody, předkládající imaginativní obraz blízké budoucnosti rostlin s ohledem na současný enviromentální stav. Vznikající keramický “herbář“ se stane materiálním vyústěním rezidence v přilehlé zahradě INI Prostoru a jeho součástí, po dobu trvání rezidence, budou i práce vznikající během workshopu.Během dvou setkání si návštěvníci workshopu budou moci vytvořit keramický objekt nebo užitkovou nádobu haptickým procesem modelování, bez použití dalších nástrojů. Důraz bude kladený na terapeutickou podstatu této techniky při práci s hlínou, která je důležitou součástí autorčina uvažování o tvorbě keramických objektů. Po prvním termínu setkání bude vzniklá keramika vypálená na první výpal – přežah a připravená na glazování, které proběhne v druhé části workshopu. Vypálená keramika se během září stane součástí fluidní instalace, kterou účastnící spolu s Nelou Britaňákovou, připraví. Po skončení rezidence si účastníci budou moci své objekty odnést.

Během workshopů bude účastníkům k dispozici dočasně přenesený keramický ateliér. Účast na workshopu je zdarma. 

Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu: nelabritanakova@gmail.com

Kapacita workshopu je 8 účastníků. 

Událost je realizována díky podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.