01. 04. – 08. 07. 2022
Bohdana Zaiats
No More Titles I Could Think Of


13.5. 2022 od 18:00 ALL THAT'S LEFT 

Srdečně vás zveme na pop-up výstavu současné rezidentky Bohdany Zaiats a její hostky Darji Lukjanenko.

Bohdana Zaiats v prostoru INI poprvé představí svou tvorbu, která vznikla během posledních dvou měsíců. Tato díla reagují na konkrétní válečné události na Ukrajině, ale i na situace, ve kterých se autorka v jejich důsledku nyní ocitá. V prostoru INI budou k vidění vybrané série jejích tisků i nové objekty, které Bogdana Zayats během rezidence vytváří.

Darja Lukjanenko v prostoru INI vystaví sérii tisků na textiliích nazvanou Anti-cosmism flags (Vlajky anti-kosmismu). Tato série z roku 2021 vychází z autorčina dlouhodobého zájmu o kritiku ruského kosmismu. Jeho touhu po dobývání vesmíru a ustanovení nového kosmického řádu označuje umělkyně za manifestaci koloniálních ambicí, diskriminace, antropocentrismu a patriarchálních tendencí. Autorka se rovněž obrací k vlastní zkušenosti ze života ve městě, jehož součástí kdysi byla utajená továrna na výrobu nukleárních zbraní. Anti-cosmism flags (Vlajky anti-kosmismu) tak mají být zhmotněním autorčiny vlastní "don-quijotské bitvy” proti raketám a idejím kosmismu.

Bohdana Zaiats je studentkou filozofie a umění. Ve své praxi se soustředí na ilustraci, komiksy a tvorbu zinů, přičemž své práce publikuje především v online prostředí pod identitou @my_pet_spider. Skrze krátké juxtapozice kreseb a textů reflektuje okamžiky ze svého života, které podněcují její poetické i politické myšlení. Bohdana Zaiats studuje třetím rokem estetiku a etiku na Taras Shevchenko National University v Kyjevě. Je také studentkou programu současného umění na Akademii mediálních umění v Kyjevě. 

Darja Lukjanenko pracuje interdisciplinárně napříč performance, textem a zahradnictvím. Od roku 2020 konfrontuje existenci raket a protestuje vůči idejím kosmismu.
Umělkyně ve své praxi zkoumá fyzickou smyslovost skrze praktiky stimulování empatie, studuje pozice ne-lidských aktérů a snaží se o objevování forem vztahů, jimž není vlastní dominance. Darja Lukjanenko je studentkou ateliéru fotografie na UMPRUM a absolventkou žurnalistiky na Národní univerzitě v Dnipru.

Událost se koná díky finanční podpoře Ministerstva kultury, grantu Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

26. 5. 2022 v 18:00 UKRAJINSKÁ KULTURA V DOBĚ VÁLKY: akcelerovaná dekolonizace

lekce od Darji Lukjanenko

"Den před invazí pronesl válečný zločinec a prezident Ruska projev, ve kterém trval na tom, že by Ukrajina neměla existovat, stejně jako by neměla existovat ukrajinská identita. Není to však zdaleka první případ, kdy byla ukrajinská kultura napadena. Za posledních 400 let je známo 134 případů potlačení ukrajinské kultury."

Darja Lukjanenko se ve své lekci Ukrajinská kultura v době války zaměří na dopady přetrvávajícího imperiálního nátlaku na ukrajinskou kulturu a na dekolonizační procesy, které je nutné vůči takovému tlaku podniknout. Na konkrétních příkladech ukáže, jak konfrontace s ruským imperialismem, opakovaný boj za nezávislost a pokusy o zachování dědictví pomohly na Ukrajině zformovat kulturu jako nástroj odporu, či způsob kolektivního vyjádření svobody. Lekce samotná se tak stane manifestací autorčiny myšlenky, že jednou z nejlepších věcí, které lze v boji s koloniálními ambicemi Ruska udělat, je stočit pozornost k ukrajinské kultuře, umění a identitě.

Darja Lukjanenko pracuje interdisciplinárně napříč performance, textem a zahradnictvím. Od roku 2020 konfrontuje existenci raket a protestuje vůči idejím kosmismu. Umělkyně ve své praxi zkoumá fyzickou smyslovost skrze praktiky stimulování empatie, studuje pozice ne-lidských aktérů a snaží se o objevování forem vztahů, jimž není vlastní dominance. Darja Lukjanenko je studentkou ateliéru fotografie na UMPRUM a absolventkou žurnalistiky na Národní univerzitě v Dnipru.

Lekce proběhne v anglickém jazyce.

Událost se koná díky finanční podpoře Ministerstva kultury, grantu Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

Záznam z lekce dostupný na našem youtube kanálu

15. 6. 2022 v 18:00 Lekce s promítáním o animované tvorbě na Ukrajině

Srdečně Vás zveme na lekci s promítáním, kterou připravila hostka naší současné rezidentky Maria Afanasieva. 

Maria Afanasieva bude hovořit o současnosti i minulosti animované tvorby na Ukrajině. Podnikne ponor do počátků ukrajinské animace, přičemž pozornost stočí ke studiu vědecké animace Kievnauchfilm i ke státnímu studiu Ukranimafilm. Ve své lekci se bude věnovat se také porevolučním změnám v animaci a studiím devadesátých a nultých let, filmovým animovaným experimentům i reklamám. Důležitou součástí lekce pak bude současná animovaná tvorba v kontextu ruské invaze na Ukrajinu i ukázky toho, jak ukrajinské tvůrkyně a tvůrci animovaného filmu reagují na probíhající válku.

Maria Afanasieva je studentkou na Kyiv National I. K. Karpenko-Karyi Theatre, Cinema and Television University. V současnosti je na studijním pobytu v rámci FAMU.Lekce s promítáním bude probíhat v anglickém jazyce.

Událost se koná díky finanční podpoře Ministerstva kultury, grantu Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

8.7.2022 v 17:00 No More Titles I Could Think Of: the final exhibition

Srdečně Vás zveme na pop-up výstavu Bohdany Zaiats, kterou završuje svůj tříměsíční pobyt v prostoru INI. 

Bohdana Zaiats na výstavě představí nová díla vzniklá během rezidence. Umělkyně v rámci svého pobytu rozšířila svou stávající praxi o nové formální postupy a na místě tak budou k vidění nejen komiksy a ilustrace pro autorku typické, ale také videa či objektové instalace. Na myšlenkovém pozadí všech nově vzniklých prací, jak naznačuje samotný titul výstavy, se pak zpřítomňuje autorčina reflexe současné války na Ukrajině.

Bohdana Zaiats (*2002) je studentkou filozofie a umění. Ve své praxi se soustředí na ilustraci, komiksy a tvorbu zinů, přičemž své práce publikuje především v online prostředí pod identitou @my_pet_spider. Skrze krátké juxtapozice kreseb a textů reflektuje okamžiky ze svého života, které podněcují její poetické i politické myšlení. Bohdana Zaiats studuje třetím rokem estetiku a etiku na Národní univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě. Je také studentkou programu současného umění na Akademii mediálních umění v Kyjevě. 

Událost se koná díky finanční podpoře Ministerstva kultury, grantu Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.