15. 07. – 30. 09. 2022
RUVK
Infrastruktura segregaceDernisáž a komentovaná prohlídka výstavy Město: Hranice tolerance, 7.10. od 18:00


Nenechte si ujít poslední možnost navštívit výstavu 

 Město: Hranice tolerance u příležitosti její dernisáže a komentované prohlídky.Na místě bude také možné zakoupit nově vydanou knihu Město pro všechny? Odkrývání infrastruktury segregace. 

18:00 - 22:00: Dernisáž

od 18:30: Komentovaná prohlídka

Členky a členové týmu RUVK představí v rámci komentované prohlídky svá zjištění o slovenském systému sociálního bydlení. Diskutovat se bude nad vystavenými spekulativními návrhy na inovaci projektů a služeb pro tzv. nepřizpůsobivé. Během prohlídky tým RUVK odhalí rovněž metodologické postupy z oblasti designu, které ve své činnosti využívá a reflektuje.Akce je realizována díky podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

6.9. a 7.9. 2022 vždy od 17:00 Péče z Budoucnosti

Srdečně Vás zveme na hraní hry "Péče z Budoucnosti", které se uskuteční jako druhá událost v rámci rezidence výzkumného týmu RUVK.

Návrh hry je reakcí na (dez)informační šum digitálního prostředí, ale také na současnou kvalitu politické diskuse. Samotná hra se stává participativní metodou uvažování nad možnými budoucími věcmi, scénáři, fenomény nebo organizacemi sahajícími za hranice běžné politické agendy. Hru lze tedy chápat jako možný komunikační nástroj využitelný právě v participativních projektech. 

Starostlivosť z Budúcnosti je inovovanou verzí hry Věc z Budoucnosti, která se již v kontextu veřejné správy používá.

Organizátoři považují za klíčové vlastnosti hry:

  • Herní mechanika upřednostňuje dobré úmysly, středobodem je péče.
  • Hra po hráčích vyžaduje empatii k jiným cílovým skupinám či uživatelům (včetně těch nelidských).
  • Zpětná vazba přichází v reálném čase od reálných lidí.
  • Hra je bezpečným prostředím pro konfrontaci rozdílných ideologických pozic i pro následnou diskusi.
  • Imaginace není svázána technokratickými požadavky všedního dne.


Během události bude možné zakoupit knihu "Město pro všechny? Odkrývání infrastruktury segregace", ke které je hra přiložena jako dárek. Herní workshop proběhne v prostředí výstavy "Hranice tolerance", jejíž vernisáž se spolu s křestem knihy uskuteční 1. září v prostoru INI  od 18:00.

Děti jsou vítány – kromě možnosti připojit se k hraní "Péče z Budoucnosti" budou k dispozici také další deskové hry.

Akce je realizována díky podpoře podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

1.9. 2022 od 18:00 Křest knihy "Město pro všechny?" a vernisáž výstavy "Město: Hranice tolerance"

Srdečně Vás zveme na první událost našich současných rezidentů výzkumného týmu RUVK.

Křest knihy "Město pro všechny? Odkrývání infrastruktury segregace" spojený s otevřením výstavy "Město: Hranice tolerance" 

18:00 vernisáž výstavy
19:00 představení knihy s následnou diskusí


Publikace "Město pro všechny? Odkrývání infrastruktury segregace" vychází z interdisciplinárního angažovaného výzkumu, který probíhal mezi lety 2020 až 2022. V rámci něj vznikla případová studie o tzv. vyloučené lokalitě nacházející se ve Velkém Krtíši, malém okresním městě na jihovýchodním Slovensku. 

Výzkumný tým RUVK aktuálně složený z designérek, architektů, sociálních vědkyň, odborníka na sociální bydlení a právníka pracuje v lokalitě v různých sestavách již od roku 2018. Cílem dlouhodobého působení týmu bylo a je především zlepšení sociálních a materiálních podmínek bydlení v této lokalitě reprezentované konkrétním bytovým domem ve vlastnictví Města Velký Krtíš.

Forenzním přístupem k terénu vyloučené lokality RUVK v publikaci ukazuje, jak jsou časoprostorové vrstvy segregace uloženy jedna přes druhou, což vrhá nové světlo na tušené, ale ne přímo artikulované praktiky segregace. Tyto jakožto latentní až skryté mívají v sociální a ekonomické struktuře měst hluboko zapuštěné kořeny. 

Knihu bude možné zakoupit přímo na křtu.

Výstava "Město: Hranice tolerance" je aluzií na konferenční prostředí. To jest volně inspirována daty, která RUVK vytvořili během výzkumu. Instalace je tedy představením spekulativních návrhů na inovaci produktů a služeb pro tzv. nepřizpůsobivé a také interpretací "tvrdých” dat do podoby politických rozhodnutí.
Na výstavě RUVK spolupracovali s designérem Jakubem Polachem.

Kniha a výstava jsou výstupy projektu "Institut forenzního interdisciplinárního výzkumu, sociálně angažovaného designu a architektury”, který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Éta. Vydání knihy finančně podpořila FaVU VUT. 

Akce je realizována díky podpoře podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.


RUVK se aktuálně zabývá možnostmi intervencí v konkrétních lokalitách na poli politik býdelní, inkluzivního urbanismu a designu aplikacií pro neziskový sektor. Pro tento účel rozvíjí vlastní metodiku, která v sobě snoubí designové, sociálněvědní a forenzní přístupy.

Tým složený z designérek, architektů, umelkyň, antropologů, sociálního geografa a právníka už víc než 2 roky intenzivně pracuje na advokacii pro obyvatele jednoho městského bytového domu na Slovensku, kteří čelí vystěhování. Realizovali terénní mapovaní, sběr důkazů pro soudní spory a také konkrétní intervence. Tato případová studie dovedla tým k analýze podmínek sociálního bydlení na Slovensku a k odkrývání toho, co nazývají "insfrastrukturou segregace". 

RUVK svým forenzním přístupem k terénu vyloučené lokality ukazuje, jak jsou časoprostorové vrstvy segregace uložené jedna přes druhou, což vrhá nové světlo na tušené, ale ne vždy artikulované praktiky segregace. Tyto, jakožto latentní až skryté mívají v sociální a ekonomické struktuře měst hluboko zapuštěné kořeny.

V rámci rezidence připraví tým RUVK spolu s přizvanými hosty v INI PROSTORu výstavu a události, které budou vycházet z jeho aktuálních výzkumných aktivit. V INI se rovněž uskuteční křest knihy od RUVK „Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie”.